Αποθετήριο φωτογραφιών Πανεπιστημίου Κρήτης

Home / Όροι χρήσης

Όροι χρήσης αποθετηρίου εικόνων Πανεπιστημίου Κρήτης

Το αποθετήριο εικόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης περιέχει εικόνες από χώρους και εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του.

Επιτρέπεται η χρήση των φωτογραφιών για οποιοδήποτε σκοπό αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς να είναι αναγκαία η αναφορά του δημιουργού.