Αποθετήριο φωτογραφιών Πανεπιστημίου Κρήτης

Home / About

This photo gallery is based on Piwigo.

Piwigo is photo gallery software for the web, built by an active community of users and developers. Extensions make Piwigo easily customisable. And, for icing on the cake, Piwigo is free and opensource.

Visit the Piwigo website